"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

Dziś nowi funkcjonariusze w obecności kierownictwa jednostki uroczyście złożyli ślubowanie. Po złożonym ślubowaniu mjr Jakub Białkowski, dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, pogratulował funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji oraz wyraził nadzieję, że złożone ślubowanie stanie się dla niech podstawą bycia funkcjonariuszem, a jednocześnie zobowiązaniem do wytrwałej służby dla dobra ojczyzny.

Funkcjonariusze zasilili szeregi najliczniejszego w jednostce działu ochrony a także służby zdrowia. Jednak, aby przyjęty do służby funkcjonariusz w pełni mógł wykonywać swoje zadania musi ukończyć szkolenie wstępne, podczas którego zostanie przygotowany do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogaci swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczy się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będzie przydzielone obowiązki służbowe.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej