W dniu 14.11.2018 r. skazani odbywający karę pozbawienia wolności mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dramowych realizowanych przez Fundację Pedagogium.

Fundacja Pedagogium działa w ramach projektu "Przeciwdziałania przyczynom przestępczości, agresji osób przebywających w jednostkach penitencjarnych poprzez działania twórcze i profilaktyczne" finansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Swoją działalność prowadzi od 2006 roku i skupia się wokół inicjatyw profilaktyczno resocjalizacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia celu wykonywania kary prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania. W prowadzonych wobec osadzonych oddziaływaniach penitencjarnych i terapeutycznych uwzględnia się w szczególności wymagające korekcji deficyty, które stanowiły przyczyny popełnionych przestępstw.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności pracowali na zajęciach, których tematem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniu oraz zmniejszenie poziomu agresji. Osadzeni aktywnie brali udział w zajęciach warsztatowych, wymieniali się doświadczeniami oraz poznali sposoby radzenia sobie w tzw. sytuacjach trudnych.

 

tekst i zdjęcia : ppor. Rafał Sobczak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej