W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej funkcjonariuszom i pracownikom łódzkiego więziennictwa – ofiarom zbrodni i represji sowieckich.

Organizatorami uroczystości byli dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut oraz Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Jakub Białkowski. W podniosłej uroczystości wzięli udział znakomici goście: wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, w imieniu prezydent Miasta Łodzi – Mariusz Goss, prezes Sądu Okręgowego dr Michał Błoński, komendant placówki Straży Granicznej w Łodzi ppłk Rafał Grzejszczak, zastępca dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Marcin Markiewicz, przedstawiciele jednostek penitencjarnych i innych służb mundurowych oraz łódzkich instytucji.

Do uczestników uroczystości Minister Sprawiedliwości skierował list, który w jego imieniu odczytał wicewojewoda Piotr Cieplucha. Zbigniew Ziobro pisał:

„Dziś oddajemy hołd wspaniałym, odważnym ludziom. Część z nich przeżyła syberyjską gehennę, wielu oddało życie na Ojczyznę, za polski mundur. Ci bohaterscy funkcjonariusze, pracownicy i kapelani więziennictwa, dają nam lekcję umiłowania Ojczyzny. A jednocześnie wskazują wartości, na których opiera się etos Służby Więziennej w niepodległej Polsce. Są wzorem dla funkcjonariuszy, którzy dzisiaj noszą mundur Służby Więziennej”.

Dodał też:

„Za miesiąc przypada 80. rocznica odkrycia grobów katyńskich, w których odnaleziono ciała prawie 22 tysięcy naszych rodaków, zabitych przez sowietów strzałem w tył głowy w kwietniu i maju 1940 roku. Ich jedyną winą było to, że byli Polakami. A polskich patriotów, na których kolaborację nie można było liczyć, ludzie Stalina po prostu zabijali. Wśród zamordowanych wówczas Polaków było czterystu funkcjonariuszy i pracowników polskich więzień, jeńców obozów NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zostali pogrzebani w dołach śmierci w Katyniu, Charkowie i w Miednoje".

W liście skierownym do uczestników uroczystości Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński napisał, że uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Straży Więziennej oraz pracowników placówek penitencjarnych pomordowanych i represjonowanych na terenie Związku Sowieckiego jest wyjątkowa.

„Wspominamy wspaniałych, odważnych i mężnych ludzi, z których wielu oddało życie za Ojczyznę, za mundur. Ci, którzy przeżyli represje sowieckie, czyli łagry nie dali się złamać. Do końca pozostali Polakami. Dziś dziękujemy za męczeństwo i heroizm upamiętnianych Bohaterów".

Dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Dariusz Rogut podkreślił, że odsłaniana tablica poświęcona jest funkcjonariuszom Straży Więziennej, którzy zostali zamordowani i represjonowani przez sowietów za wierność ojczyźnie i polskiemu mundurowi. – Jesteśmy zobowiązani żeby tę pamięć kultywować i o nią dbać – powiedział.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: wicewojewoda Piotr Cieplucha, dyrektor łódzkiego IPN dr hab. Dariusz Rogut oraz dyrektor łódzkiej jedynki mjr Jakub Białkowski, a poświęcił ją ks. kapelan Jarosław Jurga.

Uroczystości zakończyło złożenie wieńców. W imieniu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego kwiaty złożył Dariusz Rogut. Kwiaty złożyli także między innymi: wicewojewoda łódzki, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, marszałek województwa łódzkiego Robert Baryła, w imieniu prezydent Miasta Łodzi – Mariusz Goss, prezes SO dr Michał Błoński, nadinspektor Sławomir Litwin, zastępca dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Marcin Markiewicz, komendant Rafał Grzejszczak, w imieniu komendanta miejskiego Policji nadkomisarz Wojciech Malarczyk.

 

tekst: st. szer. Daria Cicherska

zdjęcia: por. Piotr Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej