"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

To słowa ślubowania, które w dniu 13 maja br. dziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło w obecności kierownictwa jednostki. Po złożonym ślubowaniu mjr Tomasz Pustelnik dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w obecności swoich zastępców oraz kierowników działów pogratulował funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji oraz wyraził nadzieję, że złożone ślubowanie stanie się dla nich zobowiązaniem do wytrwałej służby dla dobra ojczyzny.

Funkcjonariusze zasilili szeregi działu ochrony, działu penitencjarnego a także służby zdrowia. Jednak, aby przyjęty do służby funkcjonariusz w pełni mógł wykonywać swoje zadania musi ukończyć szkolenie wstępne, podczas którego zostanie przygotowany do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej nasi nowi funkcjonariusze wzbogacą swoją wiedzę m. in. na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Tekst, zdjęcia: sierż. Anna Bakalarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej