Na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w dniu 12.04.2023 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu „W Służbie Prawu”.

Na terenie naszej jednostki w dniu 12 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów szkoły średnie w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”, który to związany jest z prewencją przestępstw wśród młodzieży.

Funkcjonariusze naszej jednostki w trakcie prowadzonych zajęć zapoznali młodzież z zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności karnej, która grozi w przypadku popełnienia czynu karalnego. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się jak działa polski system więziennictwa oraz jakie korzyści niesie za sobą praca w Służbie Więziennej. Funkcjonariusze działu penitencjarnego i ochrony opowiedzieli także o codziennej pracy w zakładzie karnym i ogólnych zasadach funkcjonowania jednostki. Następnie uczniowie udali się na pawilon, w którym przebywają osoby pozbawione wolności, gdzie mieli możliwość zapoznania się ze środkami ochrony jak i środkami przymusu bezpośredniego oraz zobaczenia celi zabezpieczającej. Kolejnym elementem spotkania z młodzieżą stojącą u progu wyboru swojej ścieżki zawodowej było zapoznanie z ofertą Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

tekst i zdjęcia: st. szer. Daria Cicherska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej