Nabór na studia niestacjonarne i podyplomowe w SWWS w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna rekrutację na nowe kierunki studiów podyplomowych. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami, trybem rekrutacji oraz Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego – udostępnionymi na stronie internetowej Uczelni, w zakładce REKRUTACJA 

 https://swws.edu.pl/rekrutacja-wskip/

Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej