W dniu 26.04.2022 roku gościliśmy studentów Wydziału Prawa i Administracji uniwersytetu Łódzkiego - Naukowego Koła Penitencjarnego przy Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego WPiA UŁ.

Spotkanie miało charakter promocyjno - naukowo - poznawczy. Słuchacze zapoznali się ze specyfiką jednostki penitencjarnej i mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką służby w zakładach karnych i aresztach śledczych. Z uwagi na zakres działalnościo swojego koła naukowego byli bardzo zainteresowani praktycznym zastosowanie przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego. Pytań nie było końca. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat Polskiego Więziennictwa. Ponad to studenci mieli możliwość zobaczyć oddział mieszkalny, celę zabezpieczającą a także uczestniczyli w pokazie pracy psa specjalnego. Mamy nadzieję, że gościliśmy przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej