W dniu 08.01.2020 r. skazanych przebywających w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi po raz kolejny odwiedzili przedstawiciele Fundacji S.N.A.P. - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Członkowie grupy podczas spotkania przekazali osadzonym poprzez muzyczną twórczowść, swoje świadectwa w walce z proplemami pojawiającymi się w ich prywatnym życiu. Opowiadali o walce ze swoimi nałogami i trudnej drodze do odnalezienia wewnetrznego spokoju i równowagi.

Celem powstania Fundacji S.N.A.P. jest działalność profilaktyczna prowadzona w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich, w Domach Dziecka, w Ośrodkach Wychowawczych) oraz w Zakładach Karnych. Profilaktyka dotyczy przestępczości i innych problemów do niej prowadzących i z nią związanych, takich, jak np. alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc, cyberprzemoc, prostytucja itp., a w Zakładach Karnych dodatkowo jest prowadzona profilaktyka ponownych powrotów do więzień.

 

tekst i zdjęcia: por. Piotr Grzybowski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej