Współpraca łódzkiej Służby Więziennej z Centrum Służby Rodzinie

   W dniu 27 marca b.r. funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz skazani mężczyźni przebywający w tej jednostce penitencjarnej, w ramach wolontariatu wsparli Centrum Służby Rodzinie i pomogli w przygotowaniu hali Expo na Śniadanie Wielkanocne dla 800 osób, najbardziej potrzebujących z naszego miasta. W Niedzielę Wielkanocną do wspólnego stołu zostały zaproszone osoby starsze, samotne i wykluczone społecznie.

   Tego typu działania mają na celu uwrażliwienie osób pozbawionych wolności na najbardziej potrzebujących. Skazani mają dzięki temu przekonanie o dużym znaczeniu działań do udziału, w których są zachęcań przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a będących elementem resocjalizacji i przywracania ich społeczeństwu.

   Współpraca pomiędzy łódzką Służbą Więzienną a Centrum Służby Rodzinie jest efektem podpisanego w 2024r. porozumienia pomiędzy CSR a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi.

Projekt Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących jest finansowany przez Urząd Miasta Łodzi.

 

Tekst: por. Michał Pietrasika

Zdjęcia: mjr Piotr Sokołowski i por. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej