W dniu 31.08.2019 roku osadzeni z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi odwiedzili miejsca upamiętniające losy ludności żydowskiej w okresie II Wojny Światowej.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani z łódzkiego więzienia odwiedzili Park Ocalałych mieszczący się przy ulicy Wojska Polskiego oraz "Oddział Stacja Radegast" Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na Marysinie.

Osadzeni poznali historię utworzenia Parku Ocalałych oraz dowiedzieli się jaka jest jego symbolika. Zobaczyli "drzewka pamięci" posadzone przez osoby, które przeżyły holokaust, weszli na Kopiec Pamięci, na którym znajduje się pomnik Jana Karskiego oraz wczytali się w nazwiska osób na Pomniku Polaków Ratujacych Żydów podczas II wojny światowej.

W dalszej części wycieczki skazani odwiedzili Oddział Stację Radegast, która w czasie istnienia łódzkiego getta stanowiła główny punkt przeładunkowy, dostarczający żywność i surowce a później stałą się miejscem wywozu mieszkańców getta do obozów zagłady.

Na terenie muzeum osadzeni poznali historię losów osób zamkniętych w gettcie a dzięki wystawionej tam ogromnej makiecie, zobaczyli jak naprawdę ono wyglądało. Skazani weszli również do wagonów, którymi pod koniec wojny wywożono żydów w celu eksterminacji. Przeszli pomnikiem, w którym opisane są kolejne lata istnienia getta i wywieszone oryginalne niemieckie spisy żydów wwożonych na jego teren.

Kształtowanie postaw patriotycznych i kontakt ze światem zewnętrzym to istotne elementy wykorzystywane w procesie resocjalizacji skazanych. Prowadzenie tego typu oddziaływań  pomaga w osiągnięciu celu wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

zdjęcia i tekst: ppor. Piotr Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej