Przedstawiciel Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Paweł Malinowski wziął udział w Ogólnopolska konferencji naukowej „…są w Łodzi serca gorące…”. W setną rocznicę powołania Archidiecezji łódzkiej”

W dniach 9–10 grudnia br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „…są w Łodzi serca gorące…”. W setną rocznicę powołania Archidiecezji łódzkiej”, której organizatorem był łódzki Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz ks. dr hab. Grzegorz Ryś - Arcybiskup Metropolita Łódzki.

Tematami konferencji były:

- Powstanie i początki diecezji łódzkiej.

- Kościół łódzki w uwarunkowaniach wyznaniowych regionu

- Martyrologia łódzkiego duchowieństwa

- Diecezja łódzka w okresie pontyfikatu biskupa Michała Klepacza

- Diecezja łódzka w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

- Życie zakonne diecezji łódzkiej

Jesteśmy dumni, że administracja Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi otrzymała zaproszenie na powyższą konferencję.

 

kpt. Piotr Sokołowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej