Program resocjalizacyjny z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „Trening interpersonalny z elementami terapii grupowej i arteterapii”

Program resocjalizacyjny z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „Trening interpersonalny z elementami terapii grupowej i arteterapii” ma na celu rozwinięcie u osadzonych umiejętności komunikowania się, wyrażania myśli oraz uczuć a także uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste swoje i innych.

Realizacja programu kładzie nacisk na rozwijanie właściwości ważnych w kontaktach międzyludzkich takich jak empatia, ciepło, szacunek, otwartość, autentyczność, bezpośredniość, zaangażowanie, odwaga, konfrontacja. Osadzone zaznajamiane są z tematyką rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich, dostrzegania i rozumienia ludzi, w tym samego siebie w trakcie kontaktów z innymi zarówno w warunkach wolnościowych jak i izolacyjnych.

 

kpt. Piotr Sokołowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej