Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie osadzonym szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawczo-instruktorskiej. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego osadzonych, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych są nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych. Wszytski zajęcia prowadzone w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbywają się zgodnie z restrykcjami wynikającymi zestanu pandemii Covid-19.

 

zdj. mjr Krzysztof Derach

tekst. kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej