Od 06 kwietnia 2020 roku na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych wprowadzono kolejne zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę funkcjonariuszy, pracowników oraz osób pozbawionych wolności.

                  Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, którzy mają kontakt z osadzonymi, muszą nosić maski ochronne. Jednostka jest zaopatrzona w zapasy wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środki higieniczne i medyczne, w tym maseczki ochronne, kombinezony, rękawic, okulary i przyłbice. Kilka razy dziennie przeprowadza się dezynfekcję klamek, drzwi, krat, aparatów telefonicznych itp. Zwiększono ilość zajęć kulturalno – oświatowych a także ilość kontaktów osadzonych z najbliższymi za pomocą komunikatorów internetowych. Od poniedziałku (06.04.2020 roku) osadzone kobiety w ramach programu resocjalizacyjnego kształtującego umiejętności społeczne i poznawcze, szyją maseczki ochronne. Udział osadzonych w powyższym programie resocjalizacji pozwoli na kształtowanie u nich empatii i przekonaniu o własnej wartości. Wrażliwość na drugiego człowieka, chęć pomagania innym jest istotną wartością, wchodzącą w zakres desygnatów człowieczeństwa. Empatia oraz normatywy społeczne, które leżą u podstaw takich nastawień, przekładają się na zacieśnienie więzi interdyscyplinarnych, umiejętności współpracy i pracy zespołowej, asertywne osiągnięcie celów w oparciu o zasady wzajemnego szacunku, wparcie dla słabszych, pomoc cierpiącym. Są to wymiary bez których trudno wyobrazić sobie zdrowo funkcjonujące społeczeństwo.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej