W dniu 3.12.2018 roku w siedzibie firmy Sensilab Polska Sp. z o.o. podpisano koleją umowę z kontrahentem. Umowa zawarta została pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Grzegorzem Tomaszewski z prokurentem – Jackiem Czwarnym.

Współpraca z firmą Sensilab Polska Sp. z o.o i Zakładem Karnym Nr 1 w Łodzi, trwa od dnia 6 grudnia 2017 roku. Początkowo firma zatrudniała 10 skazanych kobiet. Latem podpisano aneks rozszerzający zatrudnienie do 16 osadzonych.

Zaangażowanie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zatrudnienie osadzonych oraz odpowiedni dobór skazanych kobiet to fundamenty pozwalające zbudować bardzo dobre relacje z firmą. Po roku dobrej współpracy tym razem zdecydowano o podpisaniu umowy na okres 2 lat.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Piotr Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej