Odpowiednio sporządzona umowa, właściwie przygotowana kadra kontrahenta oraz dopracowane szczegóły współpracy skutkują podpisaniem umowy o zatrudnienia osób pozbawionych wolności u kontrahenta zewnętrznego – firmy Stone Master SA z siedzibą w Łodzi. Określone "w punkt" wymagania oraz zadania jakie zostały wpisane kontrahentowi dały podstawę do podjęcia współpracy, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań Kodeksu karnego wykonawczego.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi – ppłk Katarzyna Pawlak - Olińska podpisała umowę o zatrudnienie 10 osadzonych mężczyzn, którzy będą formowali elementy budowlane i dekoracyjnych z betonu i gipsu, i pakowali gotowe wyroby . Uwzględniono korzyści dla Pracodawcy jakie wynikają z zatrudnienia osób pozbawionych wolności i wypracowano tzw. złoty środek”. Przeanalizowano obowiązki Służby Więziennej (ochrona społeczeństwa, resocjalizacja) z jednoczesnym uwzględnieniem humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności.

Praca osób pozbawionych wolności jest jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na skazanego, która przygotowuje go do powrotu do życia w społeczeństwie. Bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, wyuczenie nawyku pracy, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywane działania, a w szczególności przystosowanie osób wykluczonych społecznie do precyzyjnie określonych reguł instytucji daje podstawę do uznania, że to przedsięwzięcie celująco wpisuje się w ustawowe zadania jakie są stawiane przed Służbą Więzienną.

tekst, zdjęcia: kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej