Odpowiednio sporządzona umowa, właściwie przygotowana kadra kontrahenta oraz dopracowane szczegóły współpracy skutkują kontynuacją zatrudnienia osób pozbawionych wolności, a w szczególności utrzymaniem miejsc pracy u kontrahenta zewnętrznego - Poczty Polskiej S.A. Określone "w punkt" wymagania oraz zadania jakie zostały wpisane kontrahentowi dały podstawę do podjęcia współpracy, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań Kodeksu karnego wykonawczego.

   W dniu 20 grudnia 2017 roku Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi – ppłk Grzegorz Tomaszewski podpisał umowę o zatrudnienie więźniów u dotychczasowego kontrahenta - Poczty Polskiej. Ponownie uwzględniono korzyści dla Pracodawcy jakie wynikają z zatrudnienia osób pozbawionych wolności i wypracowano tzw. „złoty środek”. Przeanalizowano obowiązki Służby Więziennej (ochrona społeczeństwa, resocjalizacja) z jednoczesnym uwzględnieniem humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności. Właściwie określone warunki współpracy dały dotychczasową obopólną korzyść, czego najlepszym dowodem jest wola dalszej współpracy.

   Praca osób pozbawionych wolności w Poczcie Polskiej jest jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na skazanego, która przygotowuje go do powrotu do życia w społeczeństwie. Bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, wyuczenie nawyku pracy, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywane działania, a w szczególności przystosowanie osób wykluczonych społecznie do precyzyjnie określonych reguł instytucji daje podstawę do uznania, że to przedsięwzięcie celująco wpisuje się w ustawowe zadania jakie są stawiane przed Służbą Więzienną.

   Pocztę Polską reprezentowali: p. Iwona Koperska – Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego w Łodzi i p. Kamil Jeziorski – Dyrektor Pionu Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Łodzi.

Tekst: kpt. Paweł Strzelecki;
Z
djęcia: ppor. Piotr Grzybowski.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej