W dniu 4 marca 2022 roku w sali odpraw Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi miała miejsce uroczysta odprawa służbowa z okazji przejęcia obowiązków Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi a także odprawa roczna.

Rozkazem personalnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z dniem 2 marca 2022 roku na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi został powołany mjr Jakub Białkowski. W uroczystej odprawie służbowej i odprawie rocznej uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik oraz funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zapoznał się ze specyfiką pełnienia służby w jednostce penitencjarnej, podziękował funkcjonariuszom za trud i zaangażowanie wkładane w codzienne wykonywanie powierzonych obowiązków.


Mjr Jakub Białkowski rozpoczął służbę w Służbie Więziennej w dniu 1 października 2005 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim w dziale penitencjarnym. Następnie pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi na stanowisku specjalisty. W 2019 roku objął stanowisko Z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, a w 2020 roku - Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi. W dniu 2 marca 2022 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi wraz z Oddziałem Zewnętrznym.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej