W związku z zagrożeniem epidemicznym sprawy sądowe w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbywają się poprzez wideokonferencje.

W dniu 28.04.2020 roku odbyło się już kolejne udane posiedzenie Sądu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi w formie wideokonferencji. Zostały zachowane wszelkie dostępne środki ostrzożności i ochrony sanitarnej. Takie działania przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania zakładu karnego w dobie epidemii. Sąd Penitencjarny bez opuszczania swojej siedziby przy pl. Dąbrowskiego 5 rozpatrywał wnioski o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w karze oraz udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym posiedzenia Sądu odbywają się raz w tygodniu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej