Kolejna odsłona programu „Praca dla więźniów”, w związku ze wznowieniem współpracy między Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.

W dniu 16.03.2023 roku Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi zawarł porozumienie o wznowieniu współpracy z Nadleśnictwem Brzeziny, z siedzibą w Kaletniku. Rozmowy i spotkania poskutkowały tym, że Kontrahent ostatecznie zdecydował się na wznowienie współpracy w zakresie zatrudniania osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta. W zakres prac objętych obecną umową będzie wchodzić praca na terenie Nadleśnictwa Brzeziny z siedzibą w Kaletniku oraz prace porządkowe na terenie obiektu. Zatrudnienie osadzonych w Nadleśnictwie rozpocznie się już od kwietnia bieżącego roku.

 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Praca skazanych ma za zadanie wykształcić poczucie odpowiedzialności oraz właściwe wywiązywanie się z nakładanych obowiązków co niewątpliwie będzie sprzyjało w procesie resocjalizacji i pomoże w osiągnięciu celu wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

tekst: st. szer. Daria Cicherska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej