Współpraca z firmą Sensilab Polska Sp. z o.o i Zakładem Karnym Nr 1  w Łodzi, trwa od dnia 6 grudnia 2017 roku, kiedy to podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych kobiet, na stanowiskach pakowaczy produktów farmaceutycznych.

Zaangażowanie skazanych kobiet, w tym wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zatrudnienia, jak również nakład pracy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zatrudnienie osadzonych bardzo pozytywnie wpłynęło na relacje z firmą.

Efektem dotychczasowej współpracy jest podpisany w dniu dzisiejszym aneks do obowiązującej umowy, zawartej  pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Grzegorzem Tomaszewski z Prokurentem – Krzysztofem Agaciakiem – przedstawicielem firmy Sensilab Polska Sp. z o.o. W wyniku tej zmiany zwiększa się liczba kierowanych do zatrudnienia osadzonych do 16 osób.

Dobre warunki pracy i właściwa atmosfera w miejscu zatrudnienia to czynniki motywujące osadzonych do kontynuowania, po zakończeniu odbywania zasadniczej kary pozbawienia wolności, pracy w Sensilab Polska. Firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom skazanych i daje możliwości dalszego zatrudnienia po opuszczeniu więziennych murów.

Rozszerzenie dotychczasowej współpracy da możliwość kolejnym skazanym na przystosowanie się do reguł i zasad obowiązujących w otwartym społeczeństwie. Jest też szansą na zdobycie nowych kwalifikacji, które mogą zaowocować po zakończeniu odbywania kary pozabwienia wolności.

Tekst i zdjęcia:

ppor. Piotr Grzybowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej