W dniu 28.11.2018 roku administracja zakładu karnego zorganizowała grupowe wyjście na Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego w Łodzi dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

W ramach zajęć kulturalno oświatowych osadzone oddały hołd poległym żołnierzom w czasie wojny światowej. Zajęcie miały charakter uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warto podkreślić, że kształtowanie postaw patriotycznych a zarazem obywatelskich jest jednym z istotnych elementów w procesie resocjalizacji skazanych. Ponadto kontakt ze światem zewnętrznym korzystnie wpływa na proces resocjalizacji skazanych i w przyszłości może pomóc w osiągnięciu celu wykonywania kary pozbawienia wolności określonym w art. 67§1 kkw.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Rafał Sobczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej