W ramach współpracy z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w dniu 22.10.2018 r. odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki penitencjarnej dla skazanych mężczyzn.

Osadzeni brali udział w projekcie związanym z ochroną dóbr kulturowych i historycznych. W ramach grupowego wyjścia do miejscowości Poćwiardówka (gm. Brzeziny) skazani mężczyźni pomogli w uporządkowaniu cmentarza wojennego z I wojny światowej. Dodatkowo uczestniczyli w prelekcji dotyczącej Bitwy o Brzeziny stanowiącej część Operacji łódzkiej 1914 roku.

Poprzez udziałzajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki kształtowana jest świadomości skazanych oraz ich poczucie odpowiedzialności za dotychczasowe nieodpowiednie zachowanie, co sprzyja zredukowaniu deficytów w tym zakresie.

Kontakt ze światem zewnętrznym korzystnie wpływa na proces resocjalizacji skazanych i w przyszłości może pomóc w osiągnięciu celu wykonywania kary pozbawienia wolności określonym w art. 67§1 kkw.

Link do strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z informacją o wydarzeniu:

https://parkilodzkie.pl/pkwl/aktualnosci/906-akcja-porzadkowania-cmentarza-wojennego-w-pocwiardowce

Tekst i zdjęcia: ppor. Rafał Sobczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej