W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi trwa szkolenie w którym biorą udział osadzeni mężczyźni. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości

W roku 2022 na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi zaplanowana jest realizacja 7 kursów szkoleniowych skierowanych zarówno do skazanych kobiet jak i mężczyzn. Zakończył się kurs „Montera mebli” i „Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych”. W dniu 18 lipca rozpoczęło się kolejne szkolenie - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. W kursie udział bierze 7 skazanych mężczyzn. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny składa się z 2 szkoleń:

- szkolenie zawodowe pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

- szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy”.

W kolejnych miesiącach odbywać się będą takie kursy jak: "Brukarz", "Krawcowa" i „Malarz”. Umiejętności nabyte podczas kursów zwiększą możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a także po jej odbyciu.

 

tekst, zdjęcia: kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej