Wizyta osadzonych w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

W dniu 22 lutego 2020 roku osadzani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi w tryb. Art. 92 pkt 4 kkw, po raz kolejny, udali się do Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Podczas wizyty wzięli udział w wykładzie i warsztatach dotyczących tamtejszej fauny i flory. Motywem przewodnim spotkania było poznanie dźwięków i odgłosów przyrody. Osadzani dodatkowo mogli wziąć udział w porządkowaniu terenu Parku i przygotowaniu go do wiosny.

 

tekst kpt. Piotr Sokoowski

zdjęcia mjr Krzysztof Derach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej