W dniu 19.07.2019 roku w naszej jednostce dziennikarze TVP 3 Łódź realizowali materiał dotyczący modernizacji zakładu w ramach "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Przedmiotem zainteresowania mediów były poczynione dotychczas prace modernizacyjne oraz planowana na lata 2019 – 2021 inwestycja rozbudowy obecnej infrastruktury Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

W ramach ustawy modernizacyjnej w ostatnich latach w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, przeprowadzono termomodernizację pawilonu mieszkalnego, w którym zakwaterowani są osadzeni, dokonano remontu pokrycia dachowego dwóch innych budynków oraz zakupiono nowoczesny agregat prądotwórczy. Modernizacja objęła również wprowadzenie nowoczesnego systemu przyzywowego w pawilonach mieszkalnych, umożliwiającego bezpośredni kontakt funkcjonariuszy z pomieszczeń służbowych z osadzonymi przebywającymi w celach mieszkalnych.

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi otrzymał również nowe uzbrojenie i środki ochrony osobistej. Pozyskano nowe karabinki Beretty ARX 160, celowniki holograficzne, zestawy ochronne, kamizelki taktyczne oraz kaski ochronne. Jednostka otrzymała także dwa nowe pojazdy służbowe marki Ford Transit, jeden operacyjno-konwojowy i jeden operacyjny dla grupy GISW. Ponadto od początku stycznia 2019 r. funkcjonariusze działu ochrony i kwatermistrzowskiego wyposażeni są nowe umundurowanie polowe- specjalne.

W ramach trzyletniego zadania inwestycyjnego planuje się w latach 2019 – 2021 budowę czterokondygnacyjnego pawilonu mieszkalnego. Budowa ma na celu zwiększenie pojemności jednostki o ok. 250 miejsc. Nowy budynek stanie w miejscu starego nieużywanego magazynu. W nowym budynku na poziomie piwnic zostanie utworzony magazyn rzeczy własnych osadzonych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Osobne pomieszczenia zajmą gabinet lekarski oraz pomieszczenie do rozmów przez komunikatory internetowe. Pozostałe trzy kondygnacje przeznaczone będą na oddziały mieszkalne dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Infrastruktura zakładu powiększy się także zespół placów spacerowych usytuowanych przy nowobudowanym pawilonie mieszkalnym a wszystko otoczone zostanie nowym wygrodzeniem wewnętrznym.

Dodatkowo w innej części zakładu zostanie wybudowany dwukondygnacyjny budynek. Parter budynku przeznaczony zostanie na poczekalnie i wejście dla osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi natomiast piętro przeznaczone będzie na pomieszczenia biurowe dla administracji jednostki.

Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 realizowany na terenie całego kraju ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Środki z programu są również przeznaczane na poprawę stanu infrastruktury więziennej, w tym remonty samych budynków jednostek penitencjarnych, jaki i unowocześnienie systemów łączności. Przekłada się to na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa.

Unowocześnienie formacji pozwoli również na zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności.

ppor. Piotr Grzybowski

Link do strony ŁWD

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej