Program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych to coś więcej niż działania ukierunkowane na proekologiczne postawy osadzonych

Program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „NIE WYRZUCAJ JAK LECI, WSZYSTKIEGO DO ŚMIECIskierowany jest do grupy skazanych kobiet i mężczyzn, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, wyodrębnionych ze względu na:

- nie prawidłowo ukształtowane role społeczne w zakresie postaw proekologicznych,

- nieumiejętność segregowania surowców wtórnych,

- nieumiejętność pracy w grupie,

- nie prawidłowo ukształtowane poczucie własnej wartości,

- brak empatii.

W ramach realizacji programu resocjalizacji pt. „NIE WYRZUCAJ JAK LECI, WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI” osadzeni zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podziału odpadów dnia codziennego na różne kategorie i ich segregację. Zwrócona zostanie ich uwaga na globalny problem zaśmiecania środowiska a także odpowiedzialność prawna za nie przestrzeganie selektywnej zbiórki odpadów. Rolą programu jest utrwalenie w osadzonych potrzeby segregacji surowców, które na nowo mogą być przetwarzane oraz utrzymywania czystości w swoim otoczeniu, ponadto wezmą oni udział w akcji „Zostań super Zakrętakiem” prowadzonej przez Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, której celem jest zbiórka plastikowych nakrętek. Dzięki funduszom zebranym poprzez segregacje plastikowych nakrętek planowany jest zakup prezentów dla podopiecznych Hospicjum i spełnienie ich marzeń. Powyższe pozwoli na kształtowanie u osadzonych empatii i przekonaniu o swojej wartości. Wrażliwość na drugiego człowieka i chęć pomagania innym jest wyjątkowo piękną właściwością wchodzącą w zakres desygnatów człowieczeństwa, miłosierdzia, przyjaźni, miłości. Empatia oraz normatywy społeczne, które leżą u podstaw takich nastawień przekładają się na zacieśnianie więzi interpersonalnych, umiejętność współpracy i pracy zespołowej, asertywne osiąganie celów w oparciu o zasady wzajemnego szacunku, wsparcie dla słabszych, a także pomoc cierpiącym. Są to wymiary bez których trudno wyobrazić sobie zdrowo funkcjonujące społeczeństwo lub społeczność (rodzinną, pracowniczą, sąsiedzką, grupę znajomych).

Programoc chorym dzieciom odbywa się również przy zaangażowaniu NSZZ Funkcjonariuszy i Pacowników Więziennictwa Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, które to podpisało porozumienie z Hospicjium Łupkowa

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej