23 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość nadania jednostce sztandaru.

Rozpoczęła się mszą świętą w Kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela w Łodzi, koncelebrowaną przez ks. bpa archidiecezji łódzkiej Ireneusza Pękalskiego. Podczas liturgii biskup dokonał także poświęcenia sztandaru. Po nabożeństwie funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście udali się do Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

W ceremonii wręczenia sztandaru wzięli udział: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha, w zastępstwie Marszałka Województwa Łódzkiego Marcin Szymorek, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Jarosław Banasik, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Dariusz Rogut, jak również przedstawiciele centralnych władz państwowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych, osoby reprezentujące instytucje, z którymi łódzka jednostka penitencjarna przez lata istnienia współpracowała na różnych płaszczyznach oraz szkoły mundurowe.

  Sztandar jednoczy, jednoczy funkcjonariuszy konkretnej jednostki mundurowej mówił minister Woś i dodał: Sztandar wzmacnia poczucie jedności.

Wiceminister w swoim przemówieniu podkreślił także rolę i obecność funkcjonariuszy Służby Więziennej, która wiernie służy Rzeczypospolitej Polskiej w trudnych dla niej chwilach. Przekazał funkcjonariuszom i pracownikom podziękowania za ich ciężką służbę w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego  Zbigniewa Ziobro.

Wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha podkreślił że sztandar to symbol, znak rozpoznawczy, jego korzenie sięgają czasów najdawniejszych. Sztandar to symbol męstwa, honoru i wierności ojczyźnie dodał. Zaznaczył również, jak ważną rolę funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej pełnią dla bezpieczeństwa społecznego, chroniąc i resocjalizując sprawców przestępstw.

Poseł Tadeusz Woźniak mówił: Sztandar to wyjątkowy symbol, to jest symbol godności, męstwa, odpowiedzialności i dumy. A gen. Kitliński  w swoim przemówieniu zaznaczył: Nadanie sztandaru jednostce organizacyjnej to chwila podniosła i wyjątkowa, ta najważniejsza z chorągwi jest widocznym znakiem uzewnętrzniającym nam nasze obowiązki względem tego czemu służymy, a to czemu służymy wypełnia rota ślubowania funkcjonariusza służby więziennej”. Podkreślił również, że służba wobec ojczyzny wymaga odwagi, honoru i męstwa, a sztandar nie tylko łączy, ale stanowi także o prestiżu formacji.

Poświęcony sztandar wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przekazał na ręce dyrektora tutejszej jednostki mjr. Jakuba Białkowskiego. W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite honorowe i pamiątkowe gwoździe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Sztandar, jako symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych o charakterze patriotycznym i religijnym oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Będzie przypominał funkcjonariuszom i pracownikom o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji. Ponadto nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw jak i działalności resocjalizacyjnej wobec osób pozbawionych wolności. Niewątpliwie wpłynie także na pozytywny odbiór społeczny jednostki.

 

 

tekst: st. szer. Daria Cicherska

foto: por. Piotr Grzybowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej