Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przekazali maseczki ochronne.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi od miesiąca osadzone kobiety zajmują się produkcją maseczek ochronnych. Maseczki te używane są na bieżące potrzeby jednostki do zapewnienia ochrony osobistej funkcjonariuszy, pracowników oraz przebywających tam osób pozbawionych wolności. Część z wyprodukowanego asortymentu jest stale magazynowana w celu centralnego wykorzystania i jako wsparcie dla lokalnej społeczności i przekazania go potrzebującym.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku funkcjonariusze reprezentujący Panią Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przekazali pół tysiąca maseczek ochronnych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi

Jesteśmy dumni, że w tak trudnym dla wszystkich okresie, mogliśmy okazać wsparcie i służyć pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej