„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” to cykliczna akcja honorowego oddawania krwi urzędników i funkcjonariuszy służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcja organizowana była siedmiokrotnie. W latach 2012-2018 około 20 000 krwiodawców służb mundurowych oddało 9 395 litrów krwi i jej składników. Najcenniejszy lek pochodził głównie od funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej Służby Ochrony Państwa.

Cele akcji:

  • Pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Zwrócenie uwagi na osobę urzędnika i funkcjonariusza w odniesieniu do Narodowego Święta Niepodległości - funkcjonariusz państwowy dbający o praworządność i bezpieczeństwo obywateli może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy.

  • Propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie historycznych formacji mundurowych II RP: Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Brygady Ochronnej, Oddziału Zamkowego - instytucji zapewniających bezpieczeństwo najważniejszym osobom Rzeczypospolitej Polskiej, których spadkobiercą było Biuro Ochrony Rządu a obecnie Służba Ochrony Państwa. Podkreślenie ważnej i niezastąpionej roli w systemie bezpieczeństwa Państwa Polskiego strażaka ochotnika i strażaka profesjonalisty, który ratuje mienie poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych oraz ratuje zdrowie i życie ludzkie z potrzeby serca, oddając krew - cząstkę siebie.

  • Skojarzenie munduru, opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

  • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i urzędnika państwowego.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. W roku 2013 akcję NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA patronatem honorowym objął gen. dyw. SG Dominik TRACZ, Komendant Główny Straży Granicznej. W roku 2014 akcja została objęta patronatem honorowym przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia i Marszałka Województwa Małopolskiego a w latach 2015-2016 patronat honorowy sprawowali: Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia oraz Polski Czerwony Krzyż.

Akcje cząstkowe HDK przeprowadzone zostaną do 20 grudnia 2019 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, jak również w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa.

W ramach akcji krew oddawać można w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – ul . Franciszkańska 17/25, do dnia 20 grudnia 2019 r. Przy rejestracji należy podać nazwę akcji: „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”.

Rozmiar: 3.1 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej