Dla interesantów

KOMUNIKAT

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 2020 poz. 848), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.) mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) wstrzymane zostają, do odwołania, od dn. 19.10.2020 roku, przyjęcia interesantów na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej