Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa łódzkiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. od godziny 600, na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi do dnia 20 kwietnia 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

  1. zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej u kontrahentów zewnętrznych i w OISW w Łodzi;

  2. udzielanie osadzonym widzeń;

  3. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej