Realizacja widzeń dla osadzonych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane będą w dniu widzenia w godzinach 8:00 – 12:00.

Widzenia dla osadzonych realizowane będą w następujących terminach:

  • Osadzeni zatrudnieni – w każdą sobotę oraz 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca,
  • Osadzeni niezatrudnieni – w każdy wtorek oraz 2 i 4 niedzielę miesiąca,
  • Osadzeni P/3 i R/3 – widzenia w każdy wtorek, sobotę i niedzielę.

Widzenia realizowane będą w godzinach 8:30 – 15:30.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej