Informacja dotycząca realizacji widzeń w dniu 20.04.2024 r.

W związku z brakiem drugiej tury wyborów samorządowych w mieście Łodzi, w dniu 20.04.2024 r. widzenia będą realizowane w sposób wynikających dotychczasowego harmonogramu widzeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej