Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi pułkownik Waldemar Miksa powołał z dniem 15 czerwca 2020 roku, kapitana Piotra Trzeciaka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi. Dotychczas pełnił on funkcję specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.


kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej