Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi pułkownik Włodzimierz Jacek Głuch powołał z dniem 04 marca 2020 roku, kapitana Karola Kubę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi. Dotychczas pełnił on funkcję specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.


kpt. Paweł Wochal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej