Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przekazali maseczki ochronne.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi od 06.04 kwietnia osadzone kobiety w ramach programu resocjalizacyjnego szyją maseczki ochronne. Część z wyprodukowanego asortymentu jest stale magazynowana w celu centralnego wykorzystania i jako wsparcie dla lokalnej społeczności i przekazania go potrzebującym.

W dniu 26 maja 2020 roku funkcjonariusze reprezentujący Panią Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przekazali tysiąc maseczek ochronnych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi

Jesteśmy dumni, że w tak trudnym dla wszystkich okresie, mogliśmy okazać wsparcie i służyć pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.


 

kpt. Piotr Sokołowski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej