Logo POWER.jpg

Kolejna odsłona realizacji szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

Po przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z pandemii Covid-19 wznowiono szkolenia kursowe. Aktualnie w ZK Nr 1 w Łodzi realizowany jest kurs „Brukarz” skierowany do osadzonych mężczyzn. Kolejnym kursem, który rozpocznie się jeszcze w lipcu br. będzie „Krawcowa” w którym uczestniczyć będą osadzone kobiety.

Celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Uczestniczenie w szkoleniach kursowych jest dla osadzonych szansą na zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej. Grupa odpowiednio przeszkolonych osadzonych po wyjściu na wolność może realnie uzupełniać rynek pracy zmagający się obecnie z brakiem odpowiedniej liczby fachowców.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej