Spotkanie osadzonych z rodzinami w ramach programu resocjalizacyjnego Rodzina

 W dniu 01.06.2021r. skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi wzięli udział w spotkaniu z najbliższymi w ramach programu resocjalizacyjnego Rodzina- Dzień Dziecka

 

   Tego rodzaju programy resocjalizacji ukierunkowane są na integrację rodzin i ukazanie jej znaczenia w życiu każdego człowieka. W trakcie programu "Rodzina", poza spotkaniem z rodzinami, osadzeni biorą także udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa oraz pedagoga, dzięki którym dowiadują się o znaczeniu i roli rodzica w życiu dziecka. Program pomoże osadzonym zdobyć lub podnieść już posiadane kompetencje rodzicielskie. 

    Program w całości jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej