Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do następujących zakładów karnych i aresztów śledczych:

Areszt Śledczy w Łodzi – ul. Smutna 21, 91-729 Łódź (woj. łódzkie),

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim – ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie),

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi – ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź wraz z podległym mu Oddziałem Zewnętrznym w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź (woj. łódzkie),

Zakład Karny w Sieradzu – ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz (woj. łódzkie),

Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca (woj. łódzkie),

Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz (woj. łódzkie),

Zakład Karny w Kluczborku – ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork (woj. opolskie) wraz z podległym mu Oddziałem Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim – ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna (woj. śląskie),

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim – ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie),

Zakład Karny we Włocławku – ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie).

 

Wymagania stawiane kandydatom do Służby Więziennej oraz poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego opisano w INFORMATORZE DLA KANDYDATA.

 

Wszystkie aktualne ogłoszenia o naborze na stanowiska funkcjonariuszy, prowadzonym do jednostek okręgu łódzkiego można znaleźć TUTAJ. Zawierają one m.in. informację o:

1) wymaganiach ogólnych i szczegółowych stawianym kandydatom na określone stanowisko służbowe,

2) terminie i sposobie składania aplikacji na stanowisko.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z por. Moniką Sobierajską - specjalistą ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (monika.sobierajska@sw.gov.pl, tel. 42 675-00-54, 42 675-00-20).

 

UWAGA: jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do Służby Więziennej wyślij nam CV ze wskazaniem stanowiska, na które chcesz aplikować - poinformujemy Cię pocztą elektroniczną o możliwości składania dokumentów przy uruchomieniu najbliższej rekrutacji - KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE.

plakat2.jpg

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ:

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna 21, e-mail: oisw_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 00 00.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, e-mail: iod_oisw_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 00 11.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez czas związany z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podanie przez kandydatów wymaganych danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej