W dniu 08.06.2022 roku Poczet Sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i delegacja Łódzkiej Służby Więziennej, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej ofiar terroru komunistycznego ekshumowanych przez IPN

8 czerwca 2022 r. w Kaplicy Cmentarza Komunalnego Doły w Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe ofiar terroru komunistycznego ekshumowanych przez IPN - Stanisława Dolewskiego oraz dwóch żołnierzy podziemia zbrojnego Mariana Sobolczyka i Jana Majewskiego ps. Śmiały.

Jan Majewski ps. Śmiały urodził się 18 kwietnia 1907 roku w Wierzchowskach. Po ukończeniu szkoły pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. W 1933 roku dostał pracę w więzieniu w Grójcu na stanowisku przodownika Straży Więziennej. We wrześniu 1939 roku wziął udział w obronie ojczyzny i trafił do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony w listopadzie 1940 roku. Powrócił do służby w grójeckim więzieniu i jednocześnie działał w Armii Krajowej. Nielegalnie dostarczał więźniom paczki i listy. W listopadzie 1946 roku został przeniesiony do więzienia w Sieradzu na stanowisko kierownika Działu Pracy. Nawiązał wówczas kontakt z ppor. Antonim Chowańskim „Kubą”, dowódcą oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Od czerwca 1947 roku organizował komórkę KWP pod nazwą „Samoobrona” przygotowują ucieczkę więźniów. Majewski został zatrzymany 31 grudnia 1947 roku. Po przesłuchaniu, w nocy z 1 na 2 stycznia 1948 roku rzekomo popełnił samobójstwo, wieszając się w celi więziennej. Ciało pochowano potajemnie w bezimiennym grobie na cmentarzu Doły.

CZEŚĆ I PAMIĘĆ BOHATEROM

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej