Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W dniu 24 marca 2022 roku przedstawiciel Łódzkiej Służby Więziennej mjr Jakub Białkowski Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Polaków Ratujących Żydów w Latach Niemieckiej Okupacji 1939-1945. Organizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Dyrektor Łódzkiego Oddziału IPN w swoim przemówieniu podkreślił fakt bardzo dużej empatii Narodu Polskiego na krzywdę innych narodowości. Tak jak w czasach okupacji tak i w dobie dzisiejszej agresji na Naród Ukraiński Polacy stanęli na wysokości zadania i ukazują ogromne człowieczeństwo i chęć bezinteresownej pomocy uciśnionym.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej