Aktualnie w ZK Nr 1 w Łodzi realizowany jest kurs „Brukarz” finansowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Celem prowadzonych przez Służbę Więzienną szkoleń dla osadzonych jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Uczestniczenie w szkoleniach kursowych jest dla osadzonych szansą na zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej. Grupa odpowiednio przeszkolonych osadzonych po wyjściu na wolność może realnie uzupełniać rynek pracy zmagający się obecnie z brakiem odpowiedniej liczby fachowców.

 

kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej