15 listopada 2022 roku Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk Waldemar Miksa wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi awanse na wyższe stopnie służbowe

15 listopada 2022 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość z udziałem Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Waldemarem Miksą oraz funkcjonariuszami tutejszej jednostki wraz z oddziałem zewnętrznym. 53 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym 9 awansowało w korpusie oficerów, 7 w korpusie chorążych, 28 w korpusie podoficerskim oraz 9 w korpusie szeregowych.

Pan płk Miksa gratulując funkcjonariuszom awansów życzył im przede wszystkim bezpiecznej i spokojnej służby. Dziękował za poświęcenie zarówno z ich strony a także rodzin. Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Jakub Białkowski dołączył się do słów dyrektora okręgowego, podkreślił profesjonalizm podległej sobie kadry i także podziękował za ich oddanie służbie.

zdjecia: por. Piotr Grzybowski'

tekst: mjr Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej