W dniu 19 stycznia 2023 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi odbyło się wręczenie awansu na wyższy stopień służbowy. Dyrektor Generalny, rozkazem personalnym nadał wyższy stopień służbowy jednemu funkcjonariuszowi.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Jakub Białkowski wręczył st. sierż. sztab. Andrzejowi Makowskiemu nadany w drodze wyróżnienia decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego awans na wyższy stopień służbowy, stopień młodszego chorążego.

Pan Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mjr Jakub Białkowski pogratulował awansowanemu funkcjonariuszowi oraz podziękował za trud i zaangażowanie w codzienną pracę, życząc dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym.

tekst i zdjęcia: st. szer. Daria Cicherska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej