Funkcjonariusze grudziądzkiej jednostki penitencjarnej przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Profilaktyka

Spotkanie z młodzieżą było okazją, by porozmawiać o bezpieczeństwie. Funkcjonariusze podczas zajęć omówili konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji, które czasem są nieodwracalne w skutkach. Zaprezentowali także kilka studium przypadków, pokazujących jak młode osoby, czasem bez zastanowienia, wikłają się w czyny będące na granicy prawa lub poza nią.

Spotkanie prowadzili wykwalifikowani terapeuci uzależnień, którzy poza powyższym omówili także wpływ używek typu alkohol i narkotyki na funkcjonowanie młodych, uświadamiając im jak niewiele czasem potrzeba, żeby wpaść w sidła nałogu.

Przeprowadzona profilaktyka miała na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed potencjalnymi błędami młodości.

Jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej

Młodzież biorąca udział w spotkaniu niebawem stanie przed wyborem drogi życiowej. Nie wszyscy obecni na sali mieli już sprecyzowane plany dotyczące swojej ścieżki zawodowej. Funkcjonariusze zapoznali ich z zawodem więziennika oraz ofertą Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej