Ponad dwudziestu przedstawicieli kontrahentów zewnętrznych uczestniczyło w zorganizowanym w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu szkoleniu. Cykliczne spotkania z kierownictwem jednostki to okazja do wspólnego wypracowywania dobrych rozwiązań i szkoleń dotyczących zasad zatrudniania osadzonych.

Ppłk Andrzej Gniot – Dyrektor Zakładu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu na początku spotkania omówił najbardziej aktualne kwestie związane z zatrudnianiem osadzonych. Następnie mjr Grzegorz Zalewski – Zastępca Kierownika Działu Ochrony, przeprowadził szkolenie dotyczące ewentualnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem osadzonych i na przykładach omówił zasady postępowania w czasie ich występowania. Por. Elżbieta Kamińska – przedstawiła psychologiczne aspekty poprawnej komunikacji interpersonalnej i podzieliła się z uczestnikami wskazówkami jak sprawić, by była ona skuteczna. Z kolei por. Bartłomiej Rutynowski – odpowiedzialny za zatrudnianie osadzonych omówił najważniejsze wskaźniki dotyczące pracy osadzonych.

Wysoki wskaźnik zatrudnienia

Zatrudnienie w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu sięga 74 proc. populacji osadzonych. Pod koniec czerwca 2019 roku to 862 osoby. Codziennie mury zakładu opuszcza ok. 180 osób zatrudnionych u kontrahentów zewnętrznych.

Dobre praktyki

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii organizacyjnych dotyczących pracy skazanych, wzajemnego informowania się o zdarzeniach, a także wypracowywania wspólnych procedur usprawniających zatrudnianie.

 

Tekst/zdjęcia: por. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej