W ramach projektu pt. "Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży" grudziądzką Służbę Więzienną odwiedziło już ponad 100 uczniów

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą. Aktualnie jest on w fazie pilotażowej, jednakże trwają już prace legislacyjne dające funkcjonariuszom Służby Więziennej uprawnienia do współuczestnictwa z oświatą w kształtowaniu postaw młodzieży.

Postawy patriotyczne

W ramach  prowadzonych zajęć młodzież uczestniczy w prelekcjach z zakresu kształtowania świadomości obywatelskiej i patriotyzmu oraz tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji. Poznaje także historię więziennictwa, którą zapoczątkował Marszałek Józef Piłsudski. Zajęcia odbywają się w Izbie Historii i Tradycji Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, która zawiera informacje i eksponaty historyczne dot. funckjnowania więziennictwa od momentu jego postawania, aż do dziejów współczesnych. 

Postawy obywatelskie

Dziś nie trzeba ginąć za Ojczyznę i Obywateli, ale ważnym  jest żeby umieć pomóc bliźnim, gdy jest taka potrzeba. W związku z tym w program zajęć kształtowania postaw patriotycznych młodzieży. Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej włączyli także zajęcia z pierwszej pomocy, które prowadzi ratownik medyczny pełniący na co dzień służbę w szeregach więzienników.

Postawy proobronne

W ramach kształcenia proobronego młodzież poznaje przepisy regulujące użycie broni przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Mają także możliwość  treningu bezstrzałowego, który w przyszłości będzie ważną umiejętnością, potrzebną podczas wizyty na strzelnicy Służby Więziennej.

Sens zajęć

Kształtowanie postaw patriotycznych osób młodych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie i wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Funkcjonariusze państwowi to osoby, które na co dzień, na elementach umundurowania noszą symbole narodowe i swoją służbą każdego dnia dają świadectwo patriotyzmu.

 

Tekst: por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: kpt. Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej