Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu spotkali się z osobami zainteresowanymi pracą w Służbie Więziennej.

Dzięki porozumieniu zawartemu między Urzędem Pracy, a Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się kolejne spotkanie z osobami szukającymi zatrudnienia. Zainteresowani podjęciem pracy w Służbie Więziennej zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną formacji oraz procesem rekrutacji. Omówiono także kwestie niezbędnych predyspozycji  do pracy za wysokim murem oraz uprawnień i korzyści wynikających z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Wachlarz możliwości 

W strukturze grudziądzkiej jednostki penitencjarnej funkcjonuje wiele działów: dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział informatyki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służba zdrowia oraz trzy oddziały terapeutyczne – dla skazanych kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest także Dom dla Matki i Dziecka oraz jedyny w kraju oddział ginekologiczno-położniczy. Służba w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji. Funkcjonariusze w toku slużby mają możliwości zmiany działów, co pozwala na systematyczny rozwój i zapobiega wypaleniu zawodowemu. 

Aktualne oferty pracy można sprawdzić tutaj.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcie: PUP

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej