Osadzeni z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wzięli udział w sadzeniu nowego lasu na powierzchni ponad 3 ha w Nadleśnictwie Runowo, gdzie 11 sierpnia 2017 roku przeszła nawałnica stulecia.

Ponad 3 ha lasu posadzonego przez więźniów

W sadzeni lasu udział wzięli osadzeni z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu i innych jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy - łącznie 80 skazanych.

W ramach akcji "Wspólnie dla lasu" skazani pod nadzorem leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego posadzili ok. 20 tys. sadzonek drzew w Nadleśnictwie Runowo. Leśnicy przygotowali m.in. młode sosny, modrzewie, jawory i buki. 

Pracę skazanych, którzy wykonywali ją w pięciu wyodrębionych sektorach koordynowali leśnicy, dzięki którym osadzeni poznali techniki sadzenia drzew, zapoznali się ze specyfiką pracy w lesie, trudzie utrzymania zdrowego drzewostanu, a przede wszystkim utrzymania równowagi przyrodniczej. Leśnicy odpowiadali również na pytania zadawane przez więźniów. Dzięki czemu skazani zwiększyli świadomość i wiedzę na temat tego, jak dużo pracy i czasu potrzeba, by powstał las, tym samym uczestniczyli w żywej lekcji ekologii.

Ekologiczny wymiar resocjalizacji

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy ppłk. Andrzejem Gniotem, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy, a Bartoszem Michałem Bazelą, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które zostało zawarte 15 września br. osadzeni z jednostek penitencjarnych z Kujaw i Pomorza świadczą pracę na rzecz Lasów Państwowych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów". 
Osadzeni z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w pracują w Nadleśnictwie Dąbrowa. Są angażowani głównie do sprzątania lasu z porzuconych odpadów, a także wykonywania prac porządkowych.  Wykonują także proste prace z zakresu gospodarki leśnej. 

Poprzez udział osadzonych w akcji pod hasłem "Wspólnie dla Lasu" funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z leśnikami chcieli zwiększyć ich świadomość ekologiczną, a także pokazać, że mogą zrobić coś dobrego dla przyszłych pokoleń. Las to przecież nasze dobro wspólne, o który musimy dbać i z którego każdy może korzystać.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann, por. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: RDLP w Toruniu, kpr. Bartosz Kawka 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej